Potskerf

13 Januarie 2019

Klik op die skakel vir jou POTSKERF

https://mailchi.mp/67711c5c0eca/e-potskerf-13-januarie-2019

 

14 OKTOBER 2018

Kom ervaar die 4de Kwartaal

AFSKOP-Erediens Sondag 09:00

 

Prediker: Francois Mulder

 

TEKS: Genesis 1

 

TEMA: Skepper!

 

DEURKOLLEKTE: Alta du Toit Nasorg

 

KINDERGROEPE: Na Kindermoment

 

TIENERGROEPE: Uitstappie

Klik op onderstaande skakel vir die volledige POTSKERF:

e-potskerf-14-oktober-2018

 

 

 preek 1 SKEPPER

Maak Plek vir die aarde

 

 
 

 

 

Verlede Sondag oggend se Erediens.

Prediker: Francois Mulder

TEKS: Fil 2 : 1 - 11 & Joh 17: 20 - 23

  

TEMA: #EENsgesind

  

DEURKOLLEKTE: Jeugwerk (Sinode)

  

KINDERGROEPE: Kindermoment dan na groepe

  

TIENERGROEPE: Geen

  

DINSDAG 07 JUNIE:

18:00 : Gemeenteraad Vergadering

SONDAG 12 JUNIE:

09:00: Cornie Pretorius

UITSTUUR DIENS

(Gestuurde Familie)

VRYDAG 24 JUNIE - 01 JULIE

Gemeente uitreik

Mosambiek en Plaaslik

AANBIDDING

Andries Olivier 0728429915 / Reinier Schuin 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Ons bid vir gesinne en huwelike waar daar vasgelooptheid en stukkendheid is (van enige aard) en vra dat die Here Sy liefde en genade op ‘n kragtige wyse sal uitstort en deur Sy Gees kragtig in die harte van eggenotes en kinders sal beweeg

OMGEE

Stefan Schoeman 0832872846 / Johan van Greunen – 0828703477 / Nico van Rensburg - 0836359907/Marius Smit - 0724263060

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood.  Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 0833038050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER:


DIENSSENTRUM: - Mariet Raath - 0823641111

KOORDINEERDER SENIOR HUISBESOEKGROEP:

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.

LIEF EN LEED:                                                      

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.  

Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen. Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

                               

Bid vir tannie Dorie van Heerden (044-8707972); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); Hans van Jaarsveld (0762345121); Thomas O`Neil(0827090970) en Willie Coetzee (0723085832); Gideon de Swardt (0836284023); Hein Koen (044-8707989); Donald Wallace (044–8700263 / 0824851532); Tannie Annetjie Boshoff(0822689995) Christo Claassen (0827387581); Sus Botha (0848994797) se gesondheid. Bid vir Jeandré Boll (0826703773) se herstel.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer 

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende JUNIE  verjaar.

Valery du Plessis - 10/06 - 044-8707812 / 0724097525

Dirk Barkhuysen - 20/06 - 044-8708412

Manie Botha - 28/06 - 044-8707071 / 0824004136

Annie De Swardt - 28/06 - 044-8769257

KUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken. Vir navrae skakel Nico by 0836359907.

SELGROEP VIR WERKENDE JONGMENSE:

Almal wat belangstel om deel van die selgroep te wees skakel asb Ferdi by 0826703773.

NUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers: Hannes en Danelle Snyman (0845497936) en klein Jana, Slaapplek-straat 128, Heroldsbaai vanaf Gereformeerde Kerk Randburg.

OIKONOMOS

Rikus Lamprecht -0726994291 / Ben Vermeulen - 0828703625

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George;

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)

 Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

1.   Minder kontant op die perseel.

2.   Konstantheid.

Sondag 29 Mei se spesiale deurkollekte was vir Arbeidsbediening, George en die bedrag van R578.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 12 Junie se Spesiale Deurkollekte is vir Instituut vir Blindes (Sinode).

 DIS SULKE TYD!! VLEISMARK & BASAAR: 30 JULIE 2016 by die

4Brothers Aartappelstoor.


Vleismark: Ons soek dringend diere wat geslag kan word en ook hande om te helpmet verwerking van die vleis vanaf 25 Julie 09:00. Reël asb noual by jou werk om af te kry en bring jou vriende saam. Navrae: Johan van Greunen - 0828703477 of Nico van Rensburg - 0836359907
 


BasaarSameroepers en helpers wat in die verlede gehelp het en ook nuwe mense wat betrokke wil raak moet asb vir Liz (0828637702) so gou moontlik kontak. Ons wil dringend vra dat jy asb deel van hierdie fondsinsameling sal word. Ons soek bakkers om Groot koeke, Kleinkoekies en beskuit te bak en ook poedings en terte te maak. Kom Blancogemeente ons maak staat op jou!

STRATKOM

Ferdinand Heymann 0836555683 / Willie Gouws 0833045726

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

Fietswedren – Ben (Datum sal aangekondig word)

24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik -  Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie

24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Mike van Niekerk

30 Julie: Vleismark –  Johan & Nico            Basaar – Liz & Elma

14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico

25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid - Nico

28 Oktober: Skuurdans - Reinier

29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk –

27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier 

GEMEENTERAAD:

Ons Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jy sou belangstel skakel asb Cornie(0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeente-raadslid.

LERING
 

DIENS

Pieter Groenewald - 0823785376 / Janna van der Colff - 0847158682

 

KOMMUNIKASIE

Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto`s van wat by die huis,skool,werk,selgroepe,funksies, uitstappies ens gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die epos adres te gebruik.
Foto`s/Selfies ens sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

Web Bladsy is www.blancogemeente.co.za

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

•  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050      

e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275    

e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FERDI BOLL

Tel 0826703773

 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens