Potskerf

13 Januarie 2019

Klik op die skakel vir jou POTSKERF

https://mailchi.mp/67711c5c0eca/e-potskerf-13-januarie-2019

 

14 OKTOBER 2018

Kom ervaar die 4de Kwartaal

AFSKOP-Erediens Sondag 09:00

 

Prediker: Francois Mulder

 

TEKS: Genesis 1

 

TEMA: Skepper!

 

DEURKOLLEKTE: Alta du Toit Nasorg

 

KINDERGROEPE: Na Kindermoment

 

TIENERGROEPE: Uitstappie

Klik op onderstaande skakel vir die volledige POTSKERF:

e-potskerf-14-oktober-2018

 

 

 preek 1 SKEPPER

Maak Plek vir die aarde

 

 
 

 

 

Verlede Sondag oggend se Erediens.

Prediker: Francois Mulder

TEKS: Fil 2 : 1 - 11 & Joh 17: 20 - 23

  

TEMA: #EENsgesind

  

DEURKOLLEKTE: Jeugwerk (Sinode)

  

KINDERGROEPE: Kindermoment dan na groepe

  

TIENERGROEPE: Geen

  

DINSDAG 07 JUNIE:

18:00 : Gemeenteraad Vergadering

SONDAG 12 JUNIE:

09:00: Cornie Pretorius

UITSTUUR DIENS

(Gestuurde Familie)

VRYDAG 24 JUNIE - 01 JULIE

Gemeente uitreik

Mosambiek en Plaaslik

AANBIDDING

Andries Olivier 0728429915 / Reinier Schuin 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Ons bid vir gesinne en huwelike waar daar vasgelooptheid en stukkendheid is (van enige aard) en vra dat die Here Sy liefde en genade op ‘n kragtige wyse sal uitstort en deur Sy Gees kragtig in die harte van eggenotes en kinders sal beweeg

OMGEE

Stefan Schoeman 0832872846 / Johan van Greunen – 0828703477 / Nico van Rensburg - 0836359907/Marius Smit - 0724263060

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood.  Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 0833038050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER:


DIENSSENTRUM: - Mariet Raath - 0823641111

KOORDINEERDER SENIOR HUISBESOEKGROEP:

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.

LIEF EN LEED:                                                      

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.  

Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen. Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

                               

Bid vir tannie Dorie van Heerden (044-8707972); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); Hans van Jaarsveld (0762345121); Thomas O`Neil(0827090970) en Willie Coetzee (0723085832); Gideon de Swardt (0836284023); Hein Koen (044-8707989); Donald Wallace (044–8700263 / 0824851532); Tannie Annetjie Boshoff(0822689995) Christo Claassen (0827387581); Sus Botha (0848994797) se gesondheid. Bid vir Jeandré Boll (0826703773) se herstel.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer 

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende JUNIE  verjaar.

Valery du Plessis - 10/06 - 044-8707812 / 0724097525

Dirk Barkhuysen - 20/06 - 044-8708412

Manie Botha - 28/06 - 044-8707071 / 0824004136

Annie De Swardt - 28/06 - 044-8769257

KUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken. Vir navrae skakel Nico by 0836359907.

SELGROEP VIR WERKENDE JONGMENSE:

Almal wat belangstel om deel van die selgroep te wees skakel asb Ferdi by 0826703773.

NUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers: Hannes en Danelle Snyman (0845497936) en klein Jana, Slaapplek-straat 128, Heroldsbaai vanaf Gereformeerde Kerk Randburg.

OIKONOMOS

Rikus Lamprecht -0726994291 / Ben Vermeulen - 0828703625

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George;

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)

 Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

1.   Minder kontant op die perseel.

2.   Konstantheid.

Sondag 29 Mei se spesiale deurkollekte was vir Arbeidsbediening, George en die bedrag van R578.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 12 Junie se Spesiale Deurkollekte is vir Instituut vir Blindes (Sinode).

 DIS SULKE TYD!! VLEISMARK & BASAAR: 30 JULIE 2016 by die

4Brothers Aartappelstoor.


Vleismark: Ons soek dringend diere wat geslag kan word en ook hande om te helpmet verwerking van die vleis vanaf 25 Julie 09:00. Reël asb noual by jou werk om af te kry en bring jou vriende saam. Navrae: Johan van Greunen - 0828703477 of Nico van Rensburg - 0836359907
 


BasaarSameroepers en helpers wat in die verlede gehelp het en ook nuwe mense wat betrokke wil raak moet asb vir Liz (0828637702) so gou moontlik kontak. Ons wil dringend vra dat jy asb deel van hierdie fondsinsameling sal word. Ons soek bakkers om Groot koeke, Kleinkoekies en beskuit te bak en ook poedings en terte te maak. Kom Blancogemeente ons maak staat op jou!

STRATKOM

Ferdinand Heymann 0836555683 / Willie Gouws 0833045726

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

Fietswedren – Ben (Datum sal aangekondig word)

24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik -  Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie

24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Mike van Niekerk

30 Julie: Vleismark –  Johan & Nico            Basaar – Liz & Elma

14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico

25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid - Nico

28 Oktober: Skuurdans - Reinier

29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk –

27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier 

GEMEENTERAAD:

Ons Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jy sou belangstel skakel asb Cornie(0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeente-raadslid.

LERING
 

DIENS

Pieter Groenewald - 0823785376 / Janna van der Colff - 0847158682

 

KOMMUNIKASIE

Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto`s van wat by die huis,skool,werk,selgroepe,funksies, uitstappies ens gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die epos adres te gebruik.
Foto`s/Selfies ens sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

Web Bladsy is www.blancogemeente.co.za

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

•  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050      

e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275    

e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FERDI BOLL

Tel 0826703773

 

Potskerf 2016-05-29

e – Potskerf

 

29 Mei 2016

 

Ons welkom u na Sondag se DankSondag Erediens.

Prediker: Ferdi Boll

TEKS: Romeine 12 : 9 - 21 

TEMA: Rigtingwysers vir ons huis

  

BEVESTIGING AS GEMEENTERAADLID:

Vanoggend word Mike van Niekerk bevestig as Gemeente-raadlid in Lering Fokus Area.

  

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening, George

  

KINDERGROEPE: Kindermoment dan na groepe

  

TIENERGROEPE: Na Preek - Afsluiting 

DINSDAG 31 MEI:

Oikonomos Vergadering

DONDERDAG 02 JUNIE:

09:00 : Dienssentrum  

SONDAG 05 JUNIE:

09:00: Francois Mulder

Teks: Joh 17 & Ef 4

Tema: Geskenke van eenheid

KINDERGROEPE: Ons is op soek na ‘n groot los mat vir gebruik deur die Kindergroepe in die saal. As jy dalkies ‘n mat het wat jy wil skenk sal dit baie waardeer word. 

AANBIDDING

Andries Olivier 0728429915 / Reinier Schuin 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Ons bid vir gesinne en huwelike waar daar vasgelooptheid en stukkendheid is (van enige aard) en vra dat die Here Sy liefde en genade op ‘n kragtige wyse sal uitstort en deur Sy Gees kragtig in die harte van eggenotes en kinders sal beweeg

OMGEE

Stefan Schoeman 0832872846 / Johan van Greunen – 0828703477 / Nico van Rensburg - 0836359907/Marius Smit - 0724263060

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood.  Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 0833038050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER:


DIENSSENTRUM: - Mariet Raath - 0823641111

KOORDINEERDER SENIOR HUISBESOEKGROEP:

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.

LIEF EN LEED:                                                      

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.  

Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen. Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

                               

Bid vir tannie Dorie van Heerden (044-8707972); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); Hans van Jaarsveld (0762345121); Thomas O`Neil(0827090970) en Willie Coetzee (0723085832); Gideon de Swardt (0836284023); Hein Koen (044-8707989); Donald Wallace (044–8700263 / 0824851532); Tannie Annetjie Boshoff(0822689995) Christo Claassen (0827387581); Sus Botha (0848994797) se gesondheid. Bid vir Jeandré Boll (0826703773) se herstel.

Bid vir Jan en Wilna Gous se skoonseun, Neels Volschenk is in Bloemfontein vir toetse.

Marjorie Brand, René de Waal (0823472021) se suster, was vir ’n knieoperasie. Bid vir haar herstel.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer 

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende MEI verjaar.

Myrna Botha - 11/05 - 044-8707071

 Elsabé Schoeman - 22/05 - 0832351921

Drienie Nel - 28/05 - 044-8707535

KUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken. Vir navrae skakel Nico by 0836359907.

SELGROEP VIR WERKENDE JONGMENSE:

Almal wat belangstel om deel van die selgroep te wees skakel asb Ferdi by 0826703773.

PROTEAKLUB BYEENKOMS: 25 MEI 2016

Ons gaan heerlik saamsmul aan 'n buffet middagete by Cattle Baron in die Eden Meander! Ons ontmoet by Cattle Baron om 12:00 op Woensdag 25 Mei. Reël onderling vir saamry geleenthede. Die koste beloop R60 per person. Bespreek asb voor of op 22 Mei by Lenie-044-8708660

OIKONOMOS

Rikus Lamprecht -0726994291 / Ben Vermeulen - 0828703625

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George;

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)

Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.

 2. Konstantheid.

Sondag 22 Mei se spesiale deurkollekte was vir BADISA, George en die bedrag van R865.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 05 Junie se Spesiale Deurkollekte is vir Jeugwerk (Sinode).

STRATKOM

Ferdinand Heymann 0836555683 / Willie Gouws 0833045726

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

Fietswedren – Ben (Datum sal aangekondig word)

24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik -  Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie

24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering –

30 Julie: Vleismark –                   Basaar – Reinier & Ben

14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico

25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid - Nico

28 Oktober: Skuurdans - Reinier

29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk –

27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

GEMEENTERAAD:

Ons Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jy sou belangstel skakel asb Cornie(0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeente-raadslid.

LERING
 

DIENS

Pieter Groenewald - 0823785376 / Janna van der Colff - 0847158682

BADISA GEORGE sê: Baie dankie vir die besondere wyse waarop u hierdie organisasie en gemeenskap help, met die donasies van komberse wat ons van u Gemeente-lede ontvang het. Dit is regtig vir ons ‘n riem onder die hart om u gesindheid jeens die werksaamhede te ervaar. Die nood by ons word by die dag meer en meer en u voorsien in hierdie behoefte. Fanie Jordaan.

KOMMUNIKASIE

Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto`s van wat by die huis,skool,werk,selgroepe,funksies, uitstappies ens gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die epos adres te gebruik.
Foto`s/Selfies ens sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

Web Bladsy is www.blancogemeente.co.za

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

•  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050      

e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275    

e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FERDI BOLL

Tel 0826703773

 
Our mailing address is:
Blacogmeente
5 Meente
GeorgeWestern Provice 6530
South Africa

Add us to your address book

Potskerf 2016-05-22

e – Potskerf

22 Mei 2016

 

Ons welkom u na Sondag se Pinksterfees/Nagmaal/Belydenisaflegging

Prediker:   Francois Mulder

TEKS: Romeine 12 : 4 - 8

TEMA:     beDIEN mekaar

DEURKOLLEKTE: BADISA, George

KINDERGROEPE: Kindermoment dan na groepe
 
TIENERGROEPE:  Na Preek

Volgende SONDAG 29 MEI:

DANKSONDAG
09:00: Ferdi Boll
Teks: Romeine 12 : 9 - 21
Tema: Rigtingwysers vir ons huis
  
WOENSDAG 25 MEI:
Proteaklub Byeenkoms
  
KINDERGROEPE: Ons is op soek na ‘n groot los mat vir gebruik deur die Kindergroepe in die saal. As jy dalkies ‘n mat het wat jy wil skenk sal dit baie waardeer word.

AANBIDDING

Andries Olivier 0728429915 / Reinier Schuin 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier

deurgestuur word.

Vader ek kom pleit dat U ons hart sal aanraak om oor die nood van hierdie wêreld te treur. Open ons oë om agter die oppervlakkige selfgenoegsaamheid van ons menswees, die stukkendheid en die gebrokendheid van ons bestaan raak te sien. Laat ons bewus word van die die leegheid en die nood wat ten hemel skrei. Ons vra vir oë wat sal sien wat U sien, ore wat sal hoor wat U hoor en harte wat sal voel soos U voel. Here hoor ons as ons so roep.
Ons bid vir oop deure waar mense hulle werk verloor het en vra dat die Here spoedig uitkoms sal gee. Ons bid ook dat mense hierdie tyd van wag op die Here sal beleef as ‘n tyd van ver-dieping en geloofsversterking sal ervaar.

OMGEE

Stefan Schoeman 0832872846 / Johan van Greunen – 0828703477 / Nico van Rensburg -0836359907/Marius Smit - 0724263060

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood.  Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 0833038050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER:


DIENSSENTRUM: - Mariet Raath - 0823641111

KOORDINEERDER SENIOR HUISBESOEKGROEP:

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.

LIEF EN LEED:                                                      

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen. Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

Bid vir tannie Dorie van Heerden (044-8707972); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); Hans van Jaarsveld(0762345121);  Thomas O`Neil  (0827090970) en Willie Coetzee (0723085832); Gideon de Swardt (0836284023); Hein Koen (044-8707989);Donald Wallace (044–8700263 / 0824851532); Tannie Annetjie Boshoff(0822689995); Jeandré Boll (0826703773) se gesondheid.
 
Christo Claassen (0827387581) is by die huis. Baie swak. Chemo gestaak. Bid vir hom en sy gesin Chantelle 0832636360.
Sus Botha (0848994797) het Internis gesien. Bid vir haar en André.
Bid asb vir Monté Erasmus (0835182544) se moeder is oorlede.
           
Baie dankie! aan elkeen vir jul ondersteuning, telefoon oproepe, SMS’e, etes, besoeke en omgee tydens Koeloe se dood. Ons waardeer dit. Anna-Marie, Tian, Ilouise, Lené en Ouma Corrie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer 

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende MEI verjaar.

Myrna Botha - 11/05 - 044-8707071

 Elsabé Schoeman - 22/05 - 0832351921

Drienie Nel - 28/05 - 044-8707535

KUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken. Vir navrae skakel Nico by 0836359907.

SELGROEP VIR WERKENDE JONGMENSE:

Almal wat belangstel om deel van die selgroep te wees skakel asb Ferdi by 0826703773.

PROTEAKLUB BYEENKOMS: 25 MEI 2016

Ons gaan heerlik saamsmul aan 'n buffet middagete by Cattle Baron in die Eden Meander! Ons ontmoet by Cattle Baron om 12:00 op Woensdag 25 Mei. Reël onderling vir saamry geleenthede. Die koste beloop R60 per person. Bespreek asb voor of op 22 Mei by Lenie-044-8708660

OIKONOMOS

Rikus Lamprecht -0726994291 / Ben Vermeulen - 0828703625

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George;

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)

Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.

 2. Konstantheid.

Sondag 08 Mei se spesiale deurkollekte was vir Jeugwerk (Sinode) en die bedrag van R482.10 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 22 Mei se Spesiale Deurkollekte is vir BADISA, George

STRATKOM

Ferdinand Heymann 0836555683 / Willie Gouws 0833045726

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

Fietswedren – Ben (Datum sal aangekondig word)

15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering –

24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie

24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering –

30 Julie: Vleismark – Basaar – Reinier & Ben

14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico

25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid - Nico

28 Oktober: Skuurdans - Reinier

29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk -

27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

VERKIES TOT GEMEENTERAAD:

Mike van Niekerk is tot die Gemeenteraad (Fokus Area:

Lering) verkies en word sy verkiesing hiermee aan die gemeente voorgelê.

GEMEENTERAAD: 

Ons Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jou sou belangstel skakel asb Cornie (0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeenteraadslid.

LERING
 

DIENS

Pieter Groenewald - 0823785376 / Janna van der Colff - 0847158682

KOMMUNIKASIE

Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto`s van wat by die huis,skool,werk,selgroepe,funksies, uitstappies ens gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die epos adres te gebruik.
Foto`s/Selfies ens sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

Web Bladsy is www.blancogemeente.co.za

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

  •  e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050 e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 
Our mailing address is:
Blacogmeente
5 Meente
GeorgeWestern Provice 6530
South Africa

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Potskerf 2016-05-15

e – Potskerf

15 Mei 2016

 

Ons welkom u na Sondag se Pinksterfees/Nagmaal/Belydenisaflegging

Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Hand 2

BELYDENISAFLEGGING:

Die volgende jongmense lê vanoggend belydenis van geloof af:

Adri Uys; Anya Coetzee; Daniël van Blerk; Sean Swart;

Johané Jördens; Marco Kirstein; Jané Schoeman; Louise de la Bat; Morné du Preez; Lisa du Preez; Aletia Beukes.

DEURKOLLEKTE: Huis JJ Watson

KINDER- / TIENERGROEPE: Nagmaal saam met ouers


Volgende SONDAG 22 MEI:

09:00: Francois Mulder

Teks: Romeine 8

  

WOENSDAG 25 MEI:

Proteaklub Byeenkoms

AANBIDDING

Andries Olivier 0728429915 / Reinier Schuin 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier

deurgestuur word.

"Aan U wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid." (Openbaring 5:13) Raak vir „n oomblik stil, bedink die grootheid, heerlikheid, barmhartigheid, genade en liefde van die God en eer en loof Hom in jou eie woorde. Vra die Heilige Gees om jou in jou stiltetyd te lei.

OMGEE

Stefan Schoeman 0832872846 / Johan van Greunen – 0828703477 / Nico van Rensburg -0836359907/Marius Smit - 0724263060

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood.  Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 0833038050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER:


DIENSSENTRUM: - Mariet Raath - 0823641111

KOORDINEERDER SENIOR HUISBESOEKGROEP:

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.

LIEF EN LEED:                                                      

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen. Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

Bid vir tannie Dorie van Heerden (044-8707972); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); Hans van Jaarsveld (0762345121); Thomas O`Neil(0827090970) en Willie Coetzee (0723085832); Gideon de Swardt (0836284023); Hein Koen (044-8707989); Donald Wallace (044–8700263 / 0824851532); Tannie Annetjie Boshoff(0822689995); Jeandré Boll (0826703773) se gesondheid.

Christo Claassen (0827387581) is gister in Geneva Kliniek. Bid asb vir hom en sy gesin.Sus Botha (0848994797) is tuis na besoek aan hospital vir hartversaking. Sien volgende week Internis. Bid vir haar en André

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer 

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende MEI verjaar.

Myrna Botha - 11/05 - 044-8707071

 Elsabé Schoeman - 22/05 - 0832351921

Drienie Nel - 28/05 - 044-8707535

KUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken. Vir navrae skakel Nico by 0836359907.

SELGROEP VIR WERKENDE JONGMENSE:

Almal wat belangstel om deel van die selgroep te wees skakel asb Ferdi by 0826703773.

PROTEAKLUB BYEENKOMS: 25 MEI 2016

Ons gaan heerlik saamsmul aan 'n buffet middagete by Cattle Baron in die Eden Meander! Ons ontmoet by Cattle Baron om 12:00 op Woensdag 25 Mei. Reël onderling vir saamry geleenthede. Die koste beloop R60 per person. Bespreek asb voor of op 22 Mei by Lenie-044-8708660

NUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers:

Francois en Maritza Prinsloo en klein Elizma (0729284893) Takbokstraat, Denneoord vanaf NG Kerk Randfontein.

OIKONOMOS

Rikus Lamprecht -0726994291 / Ben Vermeulen - 0828703625

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George;

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)

Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.

 2. Konstantheid.

Sondag 08 Mei se spesiale deurkollekte was vir Jeugwerk (Sinode) en die bedrag van R482.10 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 22 Mei se Spesiale Deurkollekte is vir BADISA, George

STRATKOM

Ferdinand Heymann 0836555683 / Willie Gouws 0833045726

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

Fietswedren – Ben (Datum sal aangekondig word)

15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering –

24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie

24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering –

30 Julie: Vleismark – Basaar – Reinier & Ben

14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico

25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid - Nico

28 Oktober: Skuurdans - Reinier

29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk -

27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

VERKIES TOT GEMEENTERAAD:

Mike van Niekerk is tot die Gemeenteraad (Fokus Area:

Lering) verkies en word sy verkiesing hiermee aan die gemeente voorgelê.

GEMEENTERAAD: 

Ons Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jou sou belangstel skakel asb Cornie (0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeenteraadslid.

LERING

Fil.4:18-19 Julle gawe is voor God ‘n lieflike geur …. en God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien

Dit is weer tyd vir ons gemeente se 10e maand dankoffer. Ons nooi elkeen in die familie om ook deel te neem aan hierdie geleentheid om iets van onsself te gee. Mag dit vir elkeen ‘n biddende-gee wees.

DIENS

Pieter Groenewald - 0823785376 / Janna van der Colff - 0847158682

KOMMUNIKASIE

Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto`s van wat by die huis,skool,werk,selgroepe,funksies, uitstappies ens gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die epos adres te gebruik.
Foto`s/Selfies ens sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

Web Bladsy is www.blancogemeente.co.za

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

  •  e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050 e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Potskerf 2016-03-06

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se DANKSONDAG Erediens.

Prediker: Cornie Pretorius

TEKS:  Hand 2 : 14 – 36

TEMA:  Petrus

DEURKOLLEKTE:  Gemeenteontwikkeling (Sinode)

KINDERGROEPE:  Kindermoment in die kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE:   Na preek. Afsluiting

  

09 MAART: Positiewe Ouerskap Kursus (4)

SONDAG 13 MAART: NAGMAAL

09:00 : Cornie Pretorius - Thomas/Ragel

 


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Ek vra dat U my hart nuut maak sodat dit die goeie te voorskyn bring uit die oorvloed goeie dinge in my hart‘ (Matt. 12:35). Ek bely elke vorm van skinder, negatief spreek, vuil taal, afbrekende woorde en seermaak woorde wat ek uitgespreek het en spreek. Vergewe my vir elke woord wat ek sê wat nie van U is nie en in die hel aan die brand gesteek word‘ (Jak. 3:6). Ek bely my sonde voor U......

 

CELEBRATE KONSERT: Kom hou saam konsert op die 11de MAART 2016 om 18:30 in die KerksaalKaartjies teen R25 per person by die Kerkkantoor beskikbaar. Jy kan ook ‘n tafel (sit 10 persone) vroegtydig bespreek. As jy wil kan jy jou eie piekniekmandjie saambring. Daar is nog net ‘n beperkte aantal kaartjies beskikbaar. Maak seker dat jy joune betyds kry!

 

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827


VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.

 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904);Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Hans van Jaarsveld (0762345121); Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.Giepie Walters (0823727742); Madeleine Scholtz (0842652234);Nico Olivier (0739089066) Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia se gesondheid.

 • Bid vir Elna du Toit (0843592968) sy begin binnekort met bestraling. Bid vir haar.

 • Bid vir Thomas O`Neil (0827090970) daar word steeds toetse op hom gedoen. Bid ook vir Anelia en dogtertjie, Natascha

 • Bid vir Willie en Rita Coetzee (0723085832) - hy sukkel met Alzsheimers en Parkinsonisme.

 

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Maart verjaar.

 • Piet Smit - 09/03 - 044-8708831/0825509317
 • Betsie van den Heever - 044-8708156/0722852087
 • Izak Ferreira - 16/03 - 044-8708779/0824313869
 • Nellie van Greunen - 16/03 - 044-8742387/0822598489
 • Pieter Burger - 18/03 - 044-8707882/0836557479
 • Malie Genis - 25/03 - 044-8708820/0726596378

 

 

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken.

Navrae: Nico by 0836359907.

 

ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 28 Februarie se spesiale deurkollekte was vir Tuiniqua Sentrum en die bedrag van R570.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 13 Maart se Spesiale Deurkollekte is vir Kinderhuise (Sinode) se Spesiale Deurkollekte is vir Tuiniqua Sentrum.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226


GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:


11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
23 April: Fietswedren - Ben

8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

 

 

VERKIES TOT GEMEENTERAAD:

 

Willie Gouws is op 1 Maart 2016 tot die Gemeenteraad (Fokus Area: Stratkom) verkies en word sy verkiesing aan die gemeente voorgelê.

Die Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jou sou belangstel skakel asb Cornie(0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeente-raadslid.

 

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

Fil.4:18-19 Julle gawe is voor God ‘n lieflike geur …. en God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien

Dit is weer tyd vir ons gemeente se 10e maand dankoffer. Ons nooi elkeen in die familie om ook deel te neem aan hierdie geleentheid om iets van onsself te gee. Mag dit vir elkeen ‘n biddende-gee wees.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376
 • Janna van der Colff - 0847158682

Môreson 2016 "Huistoe" projek:

Enigemand wat bereid is om by Môreson betrokke te raak, kan vir Liz de la Bat kontak. Huis

044 8733706 of sel 0828637702.  Daar is verskeie projekte waarby belangstellendes betrokke

kan raak bv oa verjaardae, uistappies en weeklikse skenkings van vrugte en snoepery. Daar is

ook 'n GROOT behoefte vir vervoer heen en weer kerk toe op sekere Sondae. Ons moedig julle

aan om betrokke te raak....dis 'n WONDERLIKE geleentheid om ons gemeente tema uit te leef!!

Word deel van 'n "HUISTOE" projek vir 12 minder bevoorregte meisies.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

  •  e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050 e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

.


Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens