Potskerf 2016-01-31

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Genesis 12 - 24

TEMA: Abraham

DEURKOLLEKTE: Huis JJ Watson

NUWE INTREKKERS TEE: Intrekkers van die afgelope jaar word hartlik uitgenooi om 'n lekker koppie koffie/tee te kom drink na die diens.

KINDERGROEPE: Kindermoment in kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE: Na die Preek

DINSDAG 02 FEBRUARIE:
18:00: Gemeenteraad vergadering

WOENSDAG 03 FEBRUARIE:
18:00: Positiewe Ouerskap Kursus begin

DONDERDAG 04 FEBRUARIE:
09:00 : Dienssentrum

SONDAG 07 JANUARIE:
09:00 : Ferdi Boll

Lees verder: Potskerf 2016-01-31

Potskerf 2016-01-24

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens.
Prediker: Francois Mulder

TEKS: Johannes 15

TEMA: BLY IN MY!!

DEURKOLLEKTE: Bediening aan Jode

KINDERGROEPE: Kindermoment in kerk daarna na julle lokale.

TIENERGROEPE: Na die Preek

26 JANUARIE:
18:00 : Oikonomos vergadering

27 JANUARIE:
Proteaklub byeenkoms

SONDAG 31 JANUARIE: DANKSONDAG
09:00 : Cornie Pretorius
Nuwe Intrekker Tee na Erediens

Lees verder: Potskerf 2016-01-24

Potskerf 2016-01-17

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens.
Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Lukas 15 : 11 - 32

TEMA: Ek kom HUIStoe

Gemeente word uitgenooi na die Afskop Fees-ete na die Erediens.

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening (Sinode)

KINDERGROEPE: (Voorskool tot Graad 6) inskrywings in Kerksaal na die erediens.

OUERS: Ons benodig nog ouers om deel te wees van die Kindergroepe. Die beplanning is dat jy slegs 1 x per kwartaal aan diens sal wees.

TIENERGROEPE: Inskrywings na die Erediens

SONDAG 24 JANUARIE
09:00 : Francois Mulder

Lees verder: Potskerf 2016-01-17

Potskerf 2015-12-06

gee lof

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Francois Mulder

TEKS: Lev 23: 34 - 36

TEMA: Fees 7 : HUTTEFEES

DOOP: Vanoggend word LJ en Ronel Rossel se seuntjie Pascal gedoop. God se seën word jul toegebid.

DEURKOLLEKTE: BADISA, George

KINDERGROEPE: Afsluiting

SONDAG 13 DESEMBER
09:00 : Francois Mulder

VERLOF: Cornie is met verlof van 02 Desember tot
27 Desember en Francois gedurende Januarie.

25 DESEMBER:
Deel-jou-kersete projek. Bring etes voor 12 uur na Kerksaal.

Lees verder: Potskerf 2015-12-06

Potskerf 2015-11-29

gee lof

Baie welkom by vanoggend se DankSondag Erediens. Prediker: Cornie Pretorius

18:30 : KERSSANGDIENS

TEKS: Lev 23: 26 - 32 & Hebr 9 : 11 - 15

TEMA Fees 6 : VERSOENINGSFEES

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening, George

KINDERGROEPE: Kindermoment in kerk daarna na julle lokale.

SONDAG 06 DESEMBER
09:00 : Francois Mulder
Fees 7: HUTTEFEES

DONDERDAG 3 DESEMBER
09:00 : Dienssentrum

Lees verder: Potskerf 2015-11-29

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens