Potskerf 2015-10-11

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Job 42

TEMA: Job se Verhaal van Hoop - Deel 3

DEURKOLLEKTE: Alta du Toit Nasorg

MAANDAG 12 OKTOBER:
Skole Heropen

DINSDAG 13 OKTOBER:
18:00 : Gemeenteraad vergadering

SONDAG 18 OKTOBER:
09:00 : Francois Mulder

Lees verder: Potskerf 2015-10-11

Potskerf 2015-09-27

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Job 1:1 & 2:1 - 10

TEMA: 'n Verhaal van Hoop

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening, George

KINDERGROEPE: Geen

TIENERS: Geen

SONDAG 4 OKTOBER:
09:00 : Cornie Pretorius

DINSDAG 29 SEPTEMBER:
18:00 : Oikonomos vergadering

WOENSDAG 30 SEPTEMBER:
Proteaklub Byeenkoms

DONDERDAG 01 OKTOBER:
09:00 : Dienssentrum

VRYDAG 02 OKTOBER:
Skole sluit

Lees verder: Potskerf 2015-09-27

Potskerf 2015-09-20

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Nagmaaldiens en GemeenteFees.

Prediker: Myan Subrayan

TEMA: "HOOP"

DEURKOLLEKTE: Huis JJ Watson

KINDERGROEPE: Kinders saam met ouers in Erediens.

TIENERS: Geen

SONDAG 27 SEPTEMBER:
09:00 : Cornie Pretorius

DINSDAG 29 SEPTEMBER:
18:00 : Oikonomos vergadering

WOENSDAG 30 SEPTEMBER:
Proteaklub Byeenkoms

DONDERDAG 01 OKTOBER:
09:00 : Dienssentrum

VRYDAG 02 SEPTEMBER:
Skole sluit

Lees verder: Potskerf 2015-09-20

Potskerf 2015-09-13

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Francois Mulder

TEKS: Openbaring 22 : 12 – 21

TEMA: Maranatha-HOOP

DEURKOLLEKTE: Ramot Instituut

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk dan na julle lokale.

TIENERS: Na Preek.

SATERDAG 19 SEPTEMBER
Ontbyt saam met Myan Subrayan. Kaartjies by Gemeenteraad en kantoor.

SONDAG 20 SEPTEMBER: NAGMAAL & GEMEENTEFEES
09:00 : Myan Subrayan
Gemeente-ete na die diens

DINSDAG 29 SEPTEMBER:
18:00 : Oikonomos vergadering

WOENSDAG 30 SEPTEMBER:
Proteaklub Byeenkoms

DONDERDAG 01 OKTOBER:
09:00 : Dienssentrum

Lees verder: Potskerf 2015-09-13

Potskerf 2015-09-06

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius
Baie welkom aan Pionier Skool wat vanoggend hier by ons optree.

TEKS: Fil 3 : 8 - 21

TEMA: Ewigheidshoop

DEURKOLLEKTE: Bediening aan Dowes

DOOP: Vanoggend word Dennis en Maroline Boonzaaier se dogtertjie Danika gedoop. Gods rykste seën word julle toegebid.

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk dan na julle lokale.

TIENERS: Na Preek.

SONDAG 13 SEPTEMBER
09:00 : Francois Mulder

SATERDAG 19 SEPTEMBER
Ontbyt saam met Myan Subrayan. Kaartjies by Gemeenteraad en kantoor.

SONDAG 20 SEPTEMBER
09:00 : Myan Subrayan
Gemeente-ete na die diens

Lees verder: Potskerf 2015-09-06

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens