Potskerf 2015-07-26

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se 64 Dae Fokus HOOPkwartaal Afskop gelei deur Cornie Pretorius (kerk) Francois Mulder (saal).

DEURKOLLEKTE: Teologiese Kweekskool (Sinodale)

KINDERGROEPE: Kinderdiens in Saal saam met Fanie Voëlverskrikker. Kinders julle gaan direk saal toe.

TIENERS: Na boodskap

MAANDAG 27 - 30 JULIE:
Vleisverwerking: Maandag 09:00: Dinsdag - Donderdag 08:00.
Ons het elke gewillige persoon nodig! Daar is baie vleis om te verwerk. Donasies om werkers te huur sal welkom wees.

SATERDAG 01 AUGUSTUS:
09:30 : Vleismark / 09:00 MiniBasaar by 4Brothers Aartappelstoor

SONDAG 2 AUGUSTUS:
09:00 : Cornie Pretorius

Lees verder: Potskerf 2015-07-26

Potskerf 2015-07-19

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur ds Japie Beyers van Outeniqualand-gemeente.

TEKS: Matt 4 : 23 & 5 : 5

TEMA: Wat doen jy met die nood om jou.

DEURKOLLEKTE: Eljada Sentrum (Sinodale)

KINDERGROEPE: Begin volgende week met 'n Kinderdiens in Saal

TIENERS: Begin volgende week na die boodskap

WOENSDAG 22 JULIE: Proteaklub byeenkoms

MAANDAG 27 - 30 JULIE:
Vleisverwerking: Maandag 09:00; Dinsdag - Donderdag 08:00

SATERDAG 01 AUGUSTUS:
10:00 : Vleismark by 4Brothers Aartappelstoor

SONDAG 02 AUGUSTUS:
09:00 : Cornie Pretorius

Lees verder: Potskerf 2015-07-19

Potskerf 2015-06-28

breakbread2015

Baie welkom by vanoggend se Dankerediens gelei deur Francois Mulder

DEURKOLLEKTE: Gemeente Hulpfonds (Sinodale)

VRYDAG 26 JUNIE - 4 JULIE:
Mosambiek Uitreik

MAANDAG 29 JUNIE - 4 JULIE:
Gemeente Plaaslike uitreik

SONDAG 5 JULIE - 19 JULIE:
09:00 : Francois Mulder

DEURKOLLEKTES GEDURENDE VAKANSIE:
05 & 12 Julie - Noodkas
19 Julie - Eljada Sentrum
26 Julie - Teologiese Kweekskool

POTSKERF SAL WEER OP DIE 26ste JULIE VERSKYN.

Lees verder: Potskerf 2015-06-28

Potskerf 2015-06-21

breakbread2015

Baie welkom by vanoggend se Uitstuur-Erediens gelei deur Cornie Pretorius & Francois Mulder

TEKS: Matt 38

DOOP: Vanoggend word Thoman en Anelia O'Neil se dogtertjie
Natascha gedoop. Gods rykste seën word julle toegebid.

DEURKOLLEKTE: Tuiniqua Sentrum

VERGADERINGS NA DIE EREDIENS VANOGGEND:

  1. Tienerleiers
  2. Kindergroepleiers in kerk
  3. Blanco Uitreik in Konsistorie (paar praktiese reëlings)

VRYDAG 26 JUNIE: Skole sluit
Mosambiek uitreik begin.

SONDAG 28 JUNIE: DANKSONDAG
09:00 : Francois Mulder
Cornie saam met Mosambiek Uitreik vanaf 26 Junie tot 4 Julie daarna met verlof tot 19 Julie.

MAANDAG 29 JUNIE:
Gemeente Plaaslike uitreik begin.

Lees verder: Potskerf 2015-06-21

Potskerf 2015-06-14

breakbread2015

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: 1 Samuel 16

DEURKOLLEKTE: Instutuut vir Blindes (Sinodale)

KINDERGROEPE: Geen

TIENERGROEPE: Geen

SONDAG 21JUNIE:
09:00 : Cornie Pretorius & Francois Mulder

VRYDAG 26 JUNIE: Skole sluit
Mosambiek uitreik begin.

SONDAG 28 JUNIE - 19 JULIE:
09:00 : Francois Mulder
Cornie saam met Mosambiek Uitreik vanaf 26 Junie tot 4 Julie daarna met verlof tot 19 Julie.

MAANDAG 29 JUNIE:
Gemeente uitreik begin.

Lees verder: Potskerf 2015-06-14

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens