Potskerf 2015-05-03

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: 1 Johannes 3 : 16 – 24

DEURKOLLEKTE: Studente Bearbeiding (Sinodale)

DOOP: Vanoggend word Juandré en Helmine Smook se seuntjie Handré gedoop. Gods rykste seën word julle as gesin toegebid.

KINDER-TIENERGROEPE: Geen

SINODE SITTING: Cornie en Francois is vanaf 4 tot 7 Mei by die Sinode Sitting.

DONDERDAG 07 MEI
09:00 : Dienssentrum

SONDAG 10 MEI:
09:00 : Cornie Pretorius
Belydenisaflegging

Lees verder: Potskerf 2015-05-03

Potskerf 2015-04-26

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Danksondag Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: 1 Johannes 3 : 1 - 7

DEURKOLLEKTE: Môreson Kinderhuis

KINDERGROEPE: Geen

TIENERGROEPE: Geen

SONDAG 03 MEI:
09:00 : Cornie Pretorius

DINSDAG 28 APRIL:
18:00 : Oikonomos vergadering

WOENSDAG 29 APRIL:
Proteaklub Byeenkoms

SINODE SITTING: Cornie en Francois is vanaf 4 tot 7 Mei by die Sinode Sitting.

Lees verder: Potskerf 2015-04-26

Potskerf 2015-04-19

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: 1 Johannes 1 : 1 - 2 : 2

DEURKOLLEKTE: Emmaus Sentrum

KINDERGROEPE: Kinders tydens Erediens

TIENERGROEPE: Tieners na boodskap

KINDERPINKSTER: Kindergroepleiers en almal wat betrokke wil wees by Kinderpinkster kom asb na diens vir 20 min in kerk bymekaar

SONDAG 26 APRIL: DANKSONDAG
09:00 : Francois Mulder

VBO KURSUS: Francois is van 20 tot 23 April 2015 by 'n kursus.

SINODE SITTING: Cornie en Francois is vanaf 4 tot 7 Mei by die Sinode Sitting.

Lees verder: Potskerf 2015-04-19

Potskerf 2015-04-05

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Paasfees Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Markus 16

DEURKOLLEKTE: Hospitaalbearbeiding (Sinodale)

KINDERGROEPE: Geen

TIENERGROEPE: Geen

SONDAG 12 APRIL:
09:00 : Cornie Pretorius

MAANDAG 13 APRIL:
SKOLE HEROPEN

DINSDAG 14 APRIL:
18:00 : Gemeenteraad vergadering

SONDAG 19 APRIL:
09:00 : Francois Mulder

VERLOF: Francois is met verlof van 2 tot 12 April 2015

Lees verder: Potskerf 2015-04-05

Potskerf 2015-03-29

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Danksondag Paassangdiens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 14 - 15

DEURKOLLEKTE: Instituut vir Dowes (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die diens saam met julle ouers by

TIENERGROEPE: Na boodskap in Erediens

MAANDAG 30 MAART - VRYDAG 3 APRIL
06:30 - 18:00 Stasies van die Kruis

DINSDAG 31 MAART: Oikonomos vergadering

VRYDAG 03APRIL: GOEIE VRYDAG
09:00 : NAGMAAL

SONDAG 05 APRIL:
09:00 : Cornie Pretorius

Lees verder: Potskerf 2015-03-29

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens