Potskerf 2015-03-22

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Nagmaal Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Markus 8 : 31 - 38

DEURKOLLEKTE: Huis JJ Watson

KINDERGROEPE: Julle woon die diens saam met julle ouers by.

TIENERGROEPE: Woon Erediens by

WOENSDAG 25 MAART:
18:30 - 20:00: Kursus: Positiewe Ouerskap 7

VRYDAG 27 MAART: BASAAR
17:00 : Basaar : 4Brothers Aartappelstoor

SONDAG 29 MAART:
09:00 : Francois Mulder

Lees verder: Potskerf 2015-03-22

Potskerf 2015-03-15

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 5 : 21 - 43

DEURKOLLEKTE: Carpe Diem

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Na boodskap in Erediens

WOENSDAG 18 MAART:
18:30 - 20:00: Kursus: Positiewe Ouerskap 6

SONDAG 22 MAART: NAGMAAL
09:00 : Cornie Pretorius

VRYDAG 27 MAART: BASAAR
17:00 : Basaar : 4Brothers Aartappelstoor

Lees verder: Potskerf 2015-03-15

Potskerf 2015-03-08

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 4 : 1 – 20

DEURKOLLEKTE: Kinderhuise (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Na boodskap van Erediens

WOENSDAG 11 MAART:
18:30 - 20:00: Kursus: Positiewe Ouerskap 5

VRYDAG 13 MAART:
18:30 : BADISA Pik-en-Proe Aand

SONDAG 15 MAART:
09:00 : Francois Mulder

Lees verder: Potskerf 2015-03-08

Potskerf 2015-03-01

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 1 : 29 – 39

DOOP: Vanoggend word George en Elsabe Tiran seseuntjie Arthur George gedoop. Gods rykste seën julle toegebid.

DEURKOLLEKTE: Gemeenteontwikkeling (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Geen

DINSDAG 03 MAART
18:00 : Gemeenteraad vergadering

WOENSDAG 04 MAART:
18:30 - 20:00: Kursus: Positiewe Ouerskap 4

DONDERDAG 05 MAART:
09:00 : Dienssentrum

SONDAG 08 MAART:
09:00 : Francois Mulder

Lees verder: Potskerf 2015-03-01

Potskerf 2015-02-22

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: 2 Tim 3 : 16

DEURKOLLEKTE: Tuiniqua Sentrum

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Na die Erediens

DINSDAG 24 FEBRUARIE:
16:00 : Besoekouderlinge vergadering

WOENSDAG 25 FEBRUARIE:
18:30 - 20:00: Positiewe Ouerskap 3 Kursus
Proteaklub Byeenkoms

VRYDAG 27 FEBRUARIE - SONDAG 01 MAART:
Tienerkamp

SONDAG 01 MAART:
09:00 : Francois Mulder

Lees verder: Potskerf 2015-02-22

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens