Potskerf 2016-02-28

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se DANKSONDAG Erediens.

Prediker: Francois Mulder

TEKS: Filippense 1 & 4

TEMA: Paulus

DEURKOLLEKTE: Tuiniqua Sentrum

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE: Na preek.

  

02 MAART:Positiewe Ouerskap Kursus (3)


SONDAG 06 FEBRUARIE:
09:00 : Cornie Pretorius - Petrus

DINSDAG 23 FEBRUARIE:
18:00 : Dienssentrum


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier

deurgestuur word.

Heilige Gees ek vra diep afhanklik, verlig my denke om U Woord te bestudeer en open my hart om meer van Jesus in die Skrif te verstaan. Help my om wat ek leer, uit te leef en om U met my ganse hart te prys en Uheilige naam te verheerlik. Amen

CELEBRATE KONSERT: Kom hou saam konsert op die 11de MAART 2016 om 18:30in die KerksaalKaartjies teen R25 per person by die Kerkkantoor beskikbaar. Jy kan ook ‘n tafel (sit 10 persone) vroegtydig bespreek. As jy wil kan jy jou eie piekniekmandjie saambring.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827


VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.

 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904);Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Hans van Jaarsveld (0762345121); Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.Giepie Walters (0823727742); Madeleine Scholtz (0842652234);Nico Olivier (0739089066) Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia se gesondheid.

 • Bid vir Elna du Toit (0843592968) sy begin binnekort met bestraling.

 • Bid vir Thomas O`Neil (0827090970) daar word steeds toetse op hom gedoen. Bid ook vir Anelia en dogtertjie, Natascha

 • Bid vir Willie en Rita Coetzee (0723085832) - hy sukkel met Alzsheimers en Parkinsonisme.

 • Jeanette Theron (0828001971) was vir behandeling in Stellenbosch. Bid asb vir haar en haar man Piet.

 • Bid vir René de Waal se suster (0823472021) Marjorie Brand se herstel na knieoperasie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Februarie verjaar.

 • Beckie Meyer - 15/02 - 044-8707307
 • Rita Langner - 27/02 - 044-8736225/0827726465

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken.

Navrae: Nico by 0836359907.

 

ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 14 Februarie se spesiale deurkollekte was vir BADISA (Sinode) en die bedrag van R663.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 28 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Tuiniqua Sentrum.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226


GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:


11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
12 Maart: Fietswedren - Koeloe
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

Fil.4:18-19 Julle gawe is voor God ‘n lieflike geur …. en God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien

Dit is weer tyd vir ons gemeente se 10e maand dankoffer. Ons nooi elkeen in die familie om ook deel te neem aan hierdie geleentheid om iets van onsself te gee. Mag dit vir elkeen ‘n biddende-gee wees.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376
 • Janna van der Colff - 0847158682

Môreson 2016 "Huistoe" projek:

Enigemand wat bereid is om by Môreson betrokke te raak, kan vir Liz de la Bat kontak. Huis

044 8733706 of sel 0828637702.  Daar is verskeie projekte waarby belangstellendes betrokke

kan raak bv oa verjaardae, uistappies en weeklikse skenkings van vrugte en snoepery. Daar is

ook 'n GROOT behoefte vir vervoer heen en weer kerk toe op sekere Sondae. Ons moedig julle

aan om betrokke te raak....dis 'n WONDERLIKE geleentheid om ons gemeente tema uit te leef!!

Word deel van 'n "HUISTOE" projek vir 12 minder bevoorregte meisies.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

  •  e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050 e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

.


Potskerf 2016-02-21

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se DANKSONDAG Erediens.

Prediker: Francois Mulder

TEKS: Filippense 1 & 4

TEMA: Paulus

DEURKOLLEKTE: Tuiniqua Sentrum

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE: Na preek.

  

02 MAART: Positiewe Ouerskap Kursus (3)


SONDAG 06 FEBRUARIE:
09:00 : Cornie Pretorius - Petrus

DINSDAG 23 FEBRUARIE:
18:00 : Dienssentrum

 


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier

deurgestuur word.

Heilige Gees ek vra diep afhanklik, verlig my denke om U Woord te bestudeer en open my hart om meer van Jesus in die Skrif te verstaan. Help my om wat ek leer, uit te leef en om U met my ganse hart te prys en U heilige naam te verheerlik. Amen

CELEBRATE KONSERT: Kom hou saam konsert op die 11de MAART 2016 om 18:30in die KerksaalKaartjies teen R25 per person by die Kerkkantoor beskikbaar. Jy kan ook ‘n tafel (sit 10 persone) vroegtydig bespreek. As jy wil kan jy jou eie piekniekmandjie saambring.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827


VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.

 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904);Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Hans van Jaarsveld (0762345121); Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.Giepie Walters (0823727742); Madeleine Scholtz (0842652234);Nico Olivier (0739089066) Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia se gesondheid.

 • Bid vir Elna du Toit (0843592968) sy begin binnekort met bestraling.

 • Bid vir Thomas O`Neil (0827090970) daar word steeds toetse op hom gedoen. Bid ook vir Anelia en dogtertjie, Natascha

 • Bid vir Willie en Rita Coetzee (0723085832) - hy sukkel met Alzsheimers en Parkinsonisme.

 • Jeanette Theron (0828001971) was vir behandeling in Stellenbosch. Bid asb vir haar en haar man Piet.

 • Bid vir René de Waal se suster (0823472021) Marjorie Brand se herstel na knieoperasie.

 

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Februarie verjaar.

 • Beckie Meyer - 15/02 - 044-8707307
 • Rita Langner - 27/02 - 044-8736225/0827726465

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken.

Navrae: Nico by 0836359907.

 

 

ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 14 Februarie se spesiale deurkollekte was vir BADISA (Sinode) en die bedrag van R663.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 28 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Tuiniqua Sentrum.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226


GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:


11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
12 Maart: Fietswedren - Koeloe
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

Fil.4:18-19 Julle gawe is voor God ‘n lieflike geur …. en God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien

Dit is weer tyd vir ons gemeente se 10e maand dankoffer. Ons nooi elkeen in die familie om ook deel te neem aan hierdie geleentheid om iets van onsself te gee. Mag dit vir elkeen ‘n biddende-gee wees.

 


 

ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376
 • Janna van der Colff - 0847158682

 

Môreson 2016 "Huistoe" projek:

Enigemand wat bereid is om by Môreson betrokke te raak, kan vir Liz de la Bat kontak. Huis

044 8733706 of sel 0828637702.  Daar is verskeie projekte waarby belangstellendes betrokke

kan raak bv oa verjaardae, uistappies en weeklikse skenkings van vrugte en snoepery. Daar is

ook 'n GROOT behoefte vir vervoer heen en weer kerk toe op sekere Sondae. Ons moedig julle

aan om betrokke te raak....dis 'n WONDERLIKE geleentheid om ons gemeente tema uit te leef!!

Word deel van 'n "HUISTOE" projek vir 12 minder bevoorregte meisies.

 


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

  •  e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050 e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275  e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

.


Potskerf 2016-02-14

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens.

Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: 1 Samuel 17

TEMA: Dawid

DEURKOLLEKTE: BADISA (Sinode)

KINDERGROEPE: Kindermoment in kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE: Na preek.

  

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS:

Die kursus is uitgestel tot 17 FEBRUARIE 2016

SONDAG 21 FEBRUARIE:

09:00 : Francois Mulder

20 - 21 FEBRUARIE: BYBELNAWEEK

DINSDAG 23 FEBRUARIE:

18:00 : Oikonomos Vergadering

WOENSDAG 24 FEBRUARIE:

Proteaklub Byeenkoms


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Vader in hierdie week bring ons die volgende sake van ons gemeente voor U: Vader ons bid vir die jeugbediening in ons gemeente en vra dat U hierdie bediening aan ons kinders sal vas hou en sal lei deur U Gees.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827


VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Nico Olivier se gesondheid.
 • Bid vir Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.
 • Bid vir Jeanette Theron (0832872846) se gesondheid.
 • Bid vir Thomas O'Neil (0827090970) se gesondheid.
 • Louise Fourie 0847988824 was vir oogoperasie. Bid vir herstel.
 • Hans van Jaarsveld (0762345121) sien die dokter op 17 Februarie vir toetse. Bid asb vir hom.
 • Bid asb vir Giepie Walters (0823727742) se gesondheid.
 • Bid vir Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia. Hy is met klierkanker gediagnoseer en kry behandeling.
 • Tannie Trien Van Gass is oorlede en haar Roudiens was Vrydagoggend. Bid vir haar kinders (Petro 0765422045) en familie.
 • Bid asb vir Ria Slabber (0824490025) haar kleinseun is in Desember in 'n ongeluk oorlede. Bid vir sy ouers en familie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar.

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling-11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS begin op 3 Februarie 2016. Inskrywingsvorms sal later beskikbaar wees. Indien jy belangstel kontak asb vir Cornie of Francois.

churchNUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers:

Eddie en Cecile Ströh (0842470944/0842470939) (Palmietstraat, Dormehlsdrift) vanaf NG Kerk Oosterlig, Pretoria; Marie Cronjé (0710374550) (Violetstraat 11) vanaf NG Kerk George-Suid; Callie en Wiidke Burger en hul kind Martaan (0824905780/0833777390) (Sherwoodplaas) vanaf NG Kerk Hoopstad; Bonita Burger (0824471914) (Urban Village 51) vanaf NG Kerk Hoopstad; Luzanne Kleyn (Omega straat 52 (0768116467) vanaf NG Kerk Denneoord.

Ons is dringend op soek na 'n werkende stoof of 2-plaat stofie met oondjie vir 'n behoeftige gesin. Kontak asb Rita Marx by 0835647341.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 24 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Bediening aan Jode (Sinode) en die bedrag van R859.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 07 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Zimbabwe/Melawi/Mosambiek.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226


GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

31 Januarie: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
19 – 21 Februarie: Bybel Naweek – Lering - Marius & Theuns
11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
12 Maart: Fietswedren - Koeloe
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


Potskerf 2016-02-07

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens.

Prediker: Ferdi Boll (0826703773)

TEKS: Eksodus 25 : 1 - 8

TEMA: Moses slaan tent op

DEURKOLLEKTE: Zimbabwe/Malawi/Mosambiek

KINDERGROEPE: Kindermoment in kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE: Kom 08:45 voor kerk bymekaar.

  

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS:

Die kursus is uitgestel tot 17 FEBRUARIE 2016

WOENSDAG 10 FEBRUARIE: ASWOENSDAG

18:30 : Diens

SONDAG 14 JANUARIE:

09:00 : Cornie Pretorius

20 - 21 FEBRUARIE: BYBELNAWEEK


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Vader in hierdie week bring ons die volgende sake van ons gemeente voor U: Vader ons bid vir die jeugbediening in ons gemeente en vra dat U hierdie bediening aan ons kinders sal vas hou en sal lei deur U Gees.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827


VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Nico Olivier se gesondheid.
 • Bid vir Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.
 • Bid vir Jeanette Theron (0832872846) se gesondheid.
 • Bid vir Thomas O'Neil (0827090970) se gesondheid.
 • Louise Fourie 0847988824 was vir oogoperasie. Bid vir herstel.
 • Hans van Jaarsveld (0762345121) sien die dokter op 17 Februarie vir toetse. Bid asb vir hom.
 • Bid asb vir Giepie Walters (0823727742) se gesondheid.
 • Bid vir Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia. Hy is met klierkanker gediagnoseer en kry behandeling.
 • Tannie Trien Van Gass is oorlede en haar Roudiens was Vrydagoggend. Bid vir haar kinders (Petro 0765422045) en familie.
 • Bid asb vir Ria Slabber (0824490025) haar kleinseun is in Desember in 'n ongeluk oorlede. Bid vir sy ouers en familie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar.

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling-11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS begin op 3 Februarie 2016. Inskrywingsvorms sal later beskikbaar wees. Indien jy belangstel kontak asb vir Cornie of Francois.

churchNUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers:

Eddie en Cecile Ströh (0842470944/0842470939) (Palmietstraat, Dormehlsdrift) vanaf NG Kerk Oosterlig, Pretoria; Marie Cronjé (0710374550) (Violetstraat 11) vanaf NG Kerk George-Suid; Callie en Wiidke Burger en hul kind Martaan (0824905780/0833777390) (Sherwoodplaas) vanaf NG Kerk Hoopstad; Bonita Burger (0824471914) (Urban Village 51) vanaf NG Kerk Hoopstad; Luzanne Kleyn (Omega straat 52 (0768116467) vanaf NG Kerk Denneoord.

Ons is dringend op soek na 'n werkende stoof of 2-plaat stofie met oondjie vir 'n behoeftige gesin. Kontak asb Rita Marx by 0835647341.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 24 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Bediening aan Jode (Sinode) en die bedrag van R859.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 07 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Zimbabwe/Melawi/Mosambiek.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226


GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

31 Januarie: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
19 – 21 Februarie: Bybel Naweek – Lering - Marius & Theuns
11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
12 Maart: Fietswedren - Koeloe
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


Potskerf 2016-02-14

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens.

Prediker: Ferdi Boll (0826703773)

TEKS: Eksodus 25 : 1 - 8

TEMA: Moses slaan tent op

DEURKOLLEKTE: Zimbabwe/Malawi/Mosambiek

KINDERGROEPE: Kindermoment in kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE: Kom 08:45 voor kerk bymekaar.

  

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS:

Die kursus is uitgestel tot 17 FEBRUARIE 2016

WOENSDAG 10 FEBRUARIE: ASWOENSDAG

18:30 : Diens

SONDAG 14 JANUARIE:

09:00 : Cornie Pretorius

20 - 21 FEBRUARIE: BYBELNAWEEK


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Vader in hierdie week bring ons die volgende sake van ons gemeente voor U: Vader ons bid vir die jeugbediening in ons gemeente en vra dat U hierdie bediening aan ons kinders sal vas hou en sal lei deur U Gees.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827


VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Nico Olivier se gesondheid.
 • Bid vir Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.
 • Bid vir Jeanette Theron (0832872846) se gesondheid.
 • Bid vir Thomas O'Neil (0827090970) se gesondheid.
 • Louise Fourie 0847988824 was vir oogoperasie. Bid vir herstel.
 • Hans van Jaarsveld (0762345121) sien die dokter op 17 Februarie vir toetse. Bid asb vir hom.
 • Bid asb vir Giepie Walters (0823727742) se gesondheid.
 • Bid vir Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia. Hy is met klierkanker gediagnoseer en kry behandeling.
 • Tannie Trien Van Gass is oorlede en haar Roudiens was Vrydagoggend. Bid vir haar kinders (Petro 0765422045) en familie.
 • Bid asb vir Ria Slabber (0824490025) haar kleinseun is in Desember in 'n ongeluk oorlede. Bid vir sy ouers en familie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar.

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling-11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS begin op 3 Februarie 2016. Inskrywingsvorms sal later beskikbaar wees. Indien jy belangstel kontak asb vir Cornie of Francois.

churchNUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers:

Eddie en Cecile Ströh (0842470944/0842470939) (Palmietstraat, Dormehlsdrift) vanaf NG Kerk Oosterlig, Pretoria; Marie Cronjé (0710374550) (Violetstraat 11) vanaf NG Kerk George-Suid; Callie en Wiidke Burger en hul kind Martaan (0824905780/0833777390) (Sherwoodplaas) vanaf NG Kerk Hoopstad; Bonita Burger (0824471914) (Urban Village 51) vanaf NG Kerk Hoopstad; Luzanne Kleyn (Omega straat 52 (0768116467) vanaf NG Kerk Denneoord.

Ons is dringend op soek na 'n werkende stoof of 2-plaat stofie met oondjie vir 'n behoeftige gesin. Kontak asb Rita Marx by 0835647341.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 24 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Bediening aan Jode (Sinode) en die bedrag van R859.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 07 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Zimbabwe/Melawi/Mosambiek.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226


GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

31 Januarie: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
19 – 21 Februarie: Bybel Naweek – Lering - Marius & Theuns
11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
12 Maart: Fietswedren - Koeloe
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens