Potskerf 2015-09-06

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius
Baie welkom aan Pionier Skool wat vanoggend hier by ons optree.

TEKS: Fil 3 : 8 - 21

TEMA: Ewigheidshoop

DEURKOLLEKTE: Bediening aan Dowes

DOOP: Vanoggend word Dennis en Maroline Boonzaaier se dogtertjie Danika gedoop. Gods rykste seën word julle toegebid.

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk dan na julle lokale.

TIENERS: Na Preek.

SONDAG 13 SEPTEMBER
09:00 : Francois Mulder

SATERDAG 19 SEPTEMBER
Ontbyt saam met Myan Subrayan. Kaartjies by Gemeenteraad en kantoor.

SONDAG 20 SEPTEMBER
09:00 : Myan Subrayan
Gemeente-ete na die diens


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Daniël 2:20 Here mag U Naam geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag behoort aan U. 21 U verander die tye en die geleenthede; U sit konings af en stel konings aan; U verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het; 22 U openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge; U weet wat in die duister is, en die lig woon by U.

Vader ek loof U en ek prys U groot en heilige Naam. Verheerlik Uself deur my. Laat my in hierdie stiltetyd bewus wees van U teenwoordig-heid, van U liefde en van U leiding.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785), Ben Stander (0847201933) Ernst Kurtz, George du Plessis (044-8708532/0834440889) se gesondheid.
 • Bid vir Hester Sandenbergh se herstel. Hannelie (0624096163).
 • Bid vir Emsabe Botha vir herstel na operasie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende September verjaar:

 • Mara De Villiers - 11/09 - 044-8700317/0847883114
 • Eddie Schoeman - 12/09 - 0832351921

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

DIENSSENTRUM:

Ons het dringend 'n haarkapper/ster nodig om hare een keer per maand by die Dienssentrum te sny ens. As jy dalk van iemand weet wat bereid is om sonder vergoeding die diens te verrig, laat weet asb Mariet by 0823641111.

 


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 30 Augustus se spesiale deurkollekte was vir Carpe Diem Skool en die bedrag van R315.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 13 September se Spesiale Deurkollekte is vir Ramot Sentrum

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

VERKIES TOT GEMEENTERAAD:

Janna van der Colff is op 1 September 2015 tot die Gemeenteraad (Fokus Area: Diens) verkies en word sy verkiesing aan die gemeente voorgelê.

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.