Potskerf 2015-11-15

gee lof

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Lev 23 : 15 & Hand 2

TEMA: Fees 4 : PINKSTERFEES

DEURKOLLEKTE: EMMAUS Sentrum

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk dan na julle lokale.

TIENERS: Geen - Plaas uitreik uitgestel na volgende jaar.

SONDAG 22 NOVEMBER: NAGMAAL
09:00 : Francois Mulder
Fees 5: SHOFARFEES

DINSDAG 24 NOVEMBER: Oikonomos vergadering

WOENSDAG 25 NOVEMBER: Proteaklub byeenkoms


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Vader in hierdie week bring ons die volgende sake van ons gemeente voor U: dat ons meer tyd sal maak om by U voete deur te bring. Ons bid dat U mense so sal aanraak dat daar 'n (groter) verlange na gebed sal kom. Ons vra dat U mense sal oprig wat, soos 'n Maria, gewilliglik meer tyd by U sal deurbring, om U nabyheid te ervaar, te geniet en deur U gevorm te word. Ons pleit dat U meer bidders sal oprig wat tuis en in groepe sal begin bid. Ons dank U vir die getroues wat gereeld so bid.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Nico Olivier se gesondheid.
 • Bid vir Tannie Deborah Smit (044-8708831) se gesondheid.
 • Bid vir Gideon de Swardt (0836284023) se gesondheid. Bid ook vir Ina (0836335100).
 • Heindro Lochner se gesondheid. Bid vir hom en sy vrou Elizabeth (0829798084).
 • Bid vir Marius Smit (0834420909) hy sukkel met sy rug.
 • Bid vir Elna Strydom (0716113973) se ma tannie Mienie Kritzinger sy het 'n operasie ondergaan.
 • Bid vir Marthie Basson (0827138560) se dogter Christelle Basson-Jonens wat in London bly. Sy is gediagnoseer met kanker.


Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende November verjaar:

 • Issie du Toit - 06/11 - 0825468925
 • Femma Muir - 07/11 - 0732414846
 • Deborah Smit - 08/11 - 044-8708831
 • Rachel Gericke - 24/11 - 044-8014077/0722985301
 • Soes Stander - 25/11 - 044-8707623

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

proteaPROTEAKLUB BYEENKOMS:

Die jaar is op sy einde en ons gaan vir oulaas heerlik saam eet op WOENSDAG 25 NOVEMBER. Hierdie keer bring slegs 'n geskenkpakkie van ongeveer R20 - mans vir mans en dames vir dames. Ons kom vanaf 11:00 bymekaar in die kerksaal vir lekker vooraf kuier. Dit is 'n drie-gang ete en die koste beloop R60,00pp vir lede en R70,00pp vir gaste. Bespreek op of voor 22 NOVEMBER by Lenie - Tel: 044-8708660.

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 08 November se spesiale deurkollekte was vir Tuiniqua Sentrum en die bedrag van R561.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 22 November se Spesiale Deurkollekte is vir Carpe Diem Skool.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

Ferdinand Boll, tans 'n finale jaar teologiese student, gaan volgende jaar 'n praktiese jaar in Blanco Gemeente doen. Ons gemeente wil hom graag met sy lewenskostes ondersteun. Daar is al bedrae aangebied deur gemeentelede, maar daar word nog fondse op 'n maandelike basis benodig. Indien u 'n bydrae wil maak, kan u asseblief vir die kerkkantoor, Cornie of Francois laat weet. Hy en sy vrou is nog opsoek na behuising. Indien verblyf (tuin woonstel) deur 'n gemeentelid beskikbaar gemaak of verhuur kan word in ons omgewing , sal dit hulle baie help.

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

GODS KIDZ KERSPARTYTJIE

VIR MINDERBEVOORREGTE KINDERS 2015

Dis al weer sulke tyd. Die kinders van die Valley het verlede jaar se Kersboom soos gewoonlik gate uit geniet. Om net die plesier op hul gesiggies te sien, het dit absoluut die moeite werd gemaak. Baie dankie aan almal wat verlede jaar so mildelik bygedra het, dit was 'n reuse sukses.

Voor in die kerk se portaal is 'n Kersboom met kaartjies waarop die kinders se name en behoeftes aangebring is. As u voel u wil graag so 'n kinderhartjie bly maak, neem gerus van die kaartjies aan boom en koop so gou as moontlik die geskenk en gee af by die kerkkantoor.

Moenie die geskenke toedraai nie maar gee dit asb af by kerkkantoor saam met 'n rol geskenkpapier of groot geskenksakkie of plaas dit Sondae voor in portaal. Dit sal eers nagegaan word om toe te sien dat almal omtrent dieselfde waarde ontvang en sal daarna toegedraai word. Die kaartjies met die R50 op (u kan meer ook gee) gaan vir die speelgoed. Dit kan ook by kantoor afgegee word saam kerspapier. Daar sal ook 'n houer by kantoor wees waar u kontant bydraes in kan sit wat vir eetgoed aangewend sal word. Dit wat oorbly sal gebruik word vir verjaarsdae en ander uitstappies en skoolbenodigdhede.

As u enige iets anders wil skenk, sal dit waardeer word. Die wat nie kans sien om self te gaan koop nie maar wel 'n geldelike bydrae wil maak, kan dit in 'n koevert plaas met kind se naam daarin, geadresseer (KERSBOOM) en ook by kerkkantoor afgee of Sondae in kollektebord gesit word. Ek sal dan self die geskenke gaan aankoop. Dit sal waardeer word as donasies nie later as einde November ontvang kan word want geskenke moet nog aangekoop en toegedraai word. Kersboom vind plaas op 12 Desember 2015. Indien enige iemand wil help met voorbereiding sal dit baie waardeer word.

Enige navrae kan gerig word aan: MARIET RAATH by 082 364 1111.

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens