Potskerf 2016-01-17

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens.
Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Lukas 15 : 11 - 32

TEMA: Ek kom HUIStoe

Gemeente word uitgenooi na die Afskop Fees-ete na die Erediens.

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening (Sinode)

KINDERGROEPE: (Voorskool tot Graad 6) inskrywings in Kerksaal na die erediens.

OUERS: Ons benodig nog ouers om deel te wees van die Kindergroepe. Die beplanning is dat jy slegs 1 x per kwartaal aan diens sal wees.

TIENERGROEPE: Inskrywings na die Erediens

SONDAG 24 JANUARIE
09:00 : Francois Mulder


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Hemelse Vader, in hierdie nuwe jaar vra ek dat u my vriende, familie en hulle vir wie ek omgee, sal seën. Wys hulle 'n nuwe openbaring van u liefde en krag. Heilige Gees, ek vra dat u hul in die gees sal bedien op hierdie oomblik. Waar daar pyn is, gee hulle u vrede en genade. Waar daar twyfel is, stel 'n hernude vertroue deur u genade vry. Waar daar nood is, vra ek dat u in hul behoeftes sal voorsien. Seën asseblief hul huise, families en finansies sowel as hul kom en gaan. Laat ons gedagtes, dade en woorde welbehaaglik wees in u oë. Laat elke woord wat uit ons monde kom wees soos heuning.

In Jesus se kosbare naam.

Amen.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Nico Olivier se gesondheid.
 • Percy van Wyk (0825891396) se broer Derrick het Maandag 'n beenmurg oorplanting gehad. Percy was die skenker. Bid vir sy broer se gesondheid en sy familie.
 • Dick Venables (0835926882) gaan op 19 Januarie vir 'n rug-operasie. Bid asb vir hom en sy vrou Jeannette (0836596334).
 • Jeanette Theron is vir behandeling in Stellenbosch. Bid vir haar en haar man Piet (0832872846).
 • Bid vir Thomas O'Neil (0827090970) se gesondheid. Hy het 'n terugslag gehad en moet toetse ondergaan vir die korrekte medikasie. Bid ook vir sy gesin.
 • Louise Fourie was Woensdag vir 'n katarak verwydering en lens oorplanting. Bid vir haar herstel. Ockie 0847988824.
 • Stefan Schoeman (0832872846) se oom is oorlede. Bid asb vir die gesin en familie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar.

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling-11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS begin op 3 Februarie 2016. Inskrywingsvorms sal later beskikbaar wees. Indien jy belangstel kontak asb vir Cornie of Francois.

churchNUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers:
Dick en Jeannette Venables (0835926882/0835966334) Edwardlaan 18, King Georgepark vanaf NG Kerk Lydenburg-Suid. Neil en René Bezuidenhout (0791746395/0721990494) en hul seun Adriaan, Silver Lily Plaas, Geelhoutboom vanaf NG Kerk Tuinedal.

proteaPROTEAKLUB BYEENKOMS: 27 JANUARIE

Ons skop die jaar af aan die tuisfront met 'n lekker middagete - ons spyskaart - Hoendergereg met slaaie, nagereg en drinkgoed!
Ons ontmoet vanaf 11vm in die kerksaal vir 'n heerlike gesellige kuier vooraf. Bespreek asseblief voor of op
24 Januarie by Lenie - 044-8708660


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 10 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Jan Kriel Skool en die bedrag van R440.70 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 24 Januarie se Spesiale Deurkollekte is vir Bediening aan die Jode.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

17 Januarie: Afskop Fees – Gasvryheid - Nico
31 Januarie: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
19 – 21 Februarie: Bybel Naweek – Lering - Marius & Theuns
11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
12 Maart: Fietswedren - Koeloe
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens