Potskerf 2016-01-31

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Genesis 12 - 24

TEMA: Abraham

DEURKOLLEKTE: Huis JJ Watson

NUWE INTREKKERS TEE: Intrekkers van die afgelope jaar word hartlik uitgenooi om 'n lekker koppie koffie/tee te kom drink na die diens.

KINDERGROEPE: Kindermoment in kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE: Na die Preek

DINSDAG 02 FEBRUARIE:
18:00: Gemeenteraad vergadering

WOENSDAG 03 FEBRUARIE:
18:00: Positiewe Ouerskap Kursus begin

DONDERDAG 04 FEBRUARIE:
09:00 : Dienssentrum

SONDAG 07 JANUARIE:
09:00 : Ferdi Boll


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Vader in hierdie week bring ons die volgende sake van ons gemeente voor U: Vader ons bid vir die jeugbediening in ons gemeente en vra dat U hierdie bediening aan ons kinders sal vas hou en sal lei deur U Gees.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Nico Olivier se gesondheid.
 • Bid vir Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.
 • Bid vir Jeanette Theron (0832872846) se gesondheid.
 • Bid vir Thomas O'Neil (0827090970) se gesondheid.
 • Louise Fourie 0847988824 was vir oogoperasie. Bid vir herstel.
 • Hans van Jaarsveld (0762345121) sien die dokter op 17 Februarie vir toetse. Bid asb vir hom.
 • Bid asb vir Giepie Walters (0823727742) se gesondheid.
 • Bid vir Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia. Hy is met klierkanker gediagnoseer en kry behandeling.
 • Tannie Trien Van Gass is oorlede en haar Roudiens was Vrydagoggend. Bid vir haar kinders (Petro 0765422045) en familie.
 • Bid asb vir Ria Slabber (0824490025) haar kleinseun is in Desember in 'n ongeluk oorlede. Bid vir sy ouers en familie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar.

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling-11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

POSITIEWE OUERSKAP KURSUS begin op 3 Februarie 2016. Inskrywingsvorms sal later beskikbaar wees. Indien jy belangstel kontak asb vir Cornie of Francois.

churchNUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers:

Eddie en Cecile Ströh (0842470944/0842470939) (Palmietstraat, Dormehlsdrift) vanaf NG Kerk Oosterlig, Pretoria; Marie Cronjé (0710374550) (Violetstraat 11) vanaf NG Kerk George-Suid; Callie en Wiidke Burger en hul kind Martaan (0824905780/0833777390) (Sherwoodplaas) vanaf NG Kerk Hoopstad; Bonita Burger (0824471914) (Urban Village 51) vanaf NG Kerk Hoopstad; Luzanne Kleyn (Omega straat 52 (0768116467) vanaf NG Kerk Denneoord.

Ons is dringend op soek na 'n werkende stoof of 2-plaat stofie met oondjie vir 'n behoeftige gesin. Kontak asb Rita Marx by 0835647341.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 24 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Bediening aan Jode (Sinode) en die bedrag van R859.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 07 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Zimbabwe/Melawi/Mosambiek.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

31 Januarie: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
19 – 21 Februarie: Bybel Naweek – Lering - Marius & Theuns
11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
12 Maart: Fietswedren - Koeloe
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens