Potskerf 2016-03-06

kids-drawings

Baie welkom by vanoggend se DANKSONDAG Erediens.

Prediker: Cornie Pretorius

TEKS:  Hand 2 : 14 – 36

TEMA:  Petrus

DEURKOLLEKTE:  Gemeenteontwikkeling (Sinode)

KINDERGROEPE:  Kindermoment in die kerk daarna na julle groepe.

TIENERGROEPE:   Na preek. Afsluiting

  

09 MAART: Positiewe Ouerskap Kursus (4)

SONDAG 13 MAART: NAGMAAL

09:00 : Cornie Pretorius - Thomas/Ragel

 


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Ek vra dat U my hart nuut maak sodat dit die goeie te voorskyn bring uit die oorvloed goeie dinge in my hart‘ (Matt. 12:35). Ek bely elke vorm van skinder, negatief spreek, vuil taal, afbrekende woorde en seermaak woorde wat ek uitgespreek het en spreek. Vergewe my vir elke woord wat ek sê wat nie van U is nie en in die hel aan die brand gesteek word‘ (Jak. 3:6). Ek bely my sonde voor U......

 

CELEBRATE KONSERT: Kom hou saam konsert op die 11de MAART 2016 om 18:30 in die KerksaalKaartjies teen R25 per person by die Kerkkantoor beskikbaar. Jy kan ook ‘n tafel (sit 10 persone) vroegtydig bespreek. As jy wil kan jy jou eie piekniekmandjie saambring. Daar is nog net ‘n beperkte aantal kaartjies beskikbaar. Maak seker dat jy joune betyds kry!

 

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827


VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen.

 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

 • Bid vir Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904);Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785); Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Hans van Jaarsveld (0762345121); Dick Venables (0835926882) se herstel na rugoperasie.Giepie Walters (0823727742); Madeleine Scholtz (0842652234);Nico Olivier (0739089066) Hansie Reyneke seun van Kleintjie (0838956470) en Mercia se gesondheid.

 • Bid vir Elna du Toit (0843592968) sy begin binnekort met bestraling. Bid vir haar.

 • Bid vir Thomas O`Neil (0827090970) daar word steeds toetse op hom gedoen. Bid ook vir Anelia en dogtertjie, Natascha

 • Bid vir Willie en Rita Coetzee (0723085832) - hy sukkel met Alzsheimers en Parkinsonisme.

 

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Maart verjaar.

 • Piet Smit - 09/03 - 044-8708831/0825509317
 • Betsie van den Heever - 044-8708156/0722852087
 • Izak Ferreira - 16/03 - 044-8708779/0824313869
 • Nellie van Greunen - 16/03 - 044-8742387/0822598489
 • Pieter Burger - 18/03 - 044-8707882/0836557479
 • Malie Genis - 25/03 - 044-8708820/0726596378

 

 

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken.

Navrae: Nico by 0836359907.

 

ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 28 Februarie se spesiale deurkollekte was vir Tuiniqua Sentrum en die bedrag van R570.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 13 Maart se Spesiale Deurkollekte is vir Kinderhuise (Sinode) se Spesiale Deurkollekte is vir Tuiniqua Sentrum.

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226


GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:


11 Maart: Celebrate Gemeente Konsert - Andries
22 – 24 Maart: Stasies van die Kruis - Francois
23 April: Fietswedren - Ben

8 – 12 Mei: Pinkster – Francois / Aanbidding / Lering
15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering – Marius & Theuns
24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie
24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering – Marius & Theuns
30 Julie: Vleismark – Koeloe Basaar – Reinier & Ben
14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico
25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid Nico
28 Oktober: Skuurdans - Reinier
29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk - Koeloe
27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

 

 

VERKIES TOT GEMEENTERAAD:

 

Willie Gouws is op 1 Maart 2016 tot die Gemeenteraad (Fokus Area: Stratkom) verkies en word sy verkiesing aan die gemeente voorgelê.

Die Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jou sou belangstel skakel asb Cornie(0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeente-raadslid.

 

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

Fil.4:18-19 Julle gawe is voor God ‘n lieflike geur …. en God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien

Dit is weer tyd vir ons gemeente se 10e maand dankoffer. Ons nooi elkeen in die familie om ook deel te neem aan hierdie geleentheid om iets van onsself te gee. Mag dit vir elkeen ‘n biddende-gee wees.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376
 • Janna van der Colff - 0847158682

Môreson 2016 "Huistoe" projek:

Enigemand wat bereid is om by Môreson betrokke te raak, kan vir Liz de la Bat kontak. Huis

044 8733706 of sel 0828637702.  Daar is verskeie projekte waarby belangstellendes betrokke

kan raak bv oa verjaardae, uistappies en weeklikse skenkings van vrugte en snoepery. Daar is

ook 'n GROOT behoefte vir vervoer heen en weer kerk toe op sekere Sondae. Ons moedig julle

aan om betrokke te raak....dis 'n WONDERLIKE geleentheid om ons gemeente tema uit te leef!!

Word deel van 'n "HUISTOE" projek vir 12 minder bevoorregte meisies.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

  •  e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050 e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

.


Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens