Potskerf 2016-05-22

e – Potskerf

22 Mei 2016

 

Ons welkom u na Sondag se Pinksterfees/Nagmaal/Belydenisaflegging

Prediker:   Francois Mulder

TEKS: Romeine 12 : 4 - 8

TEMA:     beDIEN mekaar

DEURKOLLEKTE: BADISA, George

KINDERGROEPE: Kindermoment dan na groepe
 
TIENERGROEPE:  Na Preek

Volgende SONDAG 29 MEI:

DANKSONDAG
09:00: Ferdi Boll
Teks: Romeine 12 : 9 - 21
Tema: Rigtingwysers vir ons huis
  
WOENSDAG 25 MEI:
Proteaklub Byeenkoms
  
KINDERGROEPE: Ons is op soek na ‘n groot los mat vir gebruik deur die Kindergroepe in die saal. As jy dalkies ‘n mat het wat jy wil skenk sal dit baie waardeer word.

AANBIDDING

Andries Olivier 0728429915 / Reinier Schuin 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier

deurgestuur word.

Vader ek kom pleit dat U ons hart sal aanraak om oor die nood van hierdie wêreld te treur. Open ons oë om agter die oppervlakkige selfgenoegsaamheid van ons menswees, die stukkendheid en die gebrokendheid van ons bestaan raak te sien. Laat ons bewus word van die die leegheid en die nood wat ten hemel skrei. Ons vra vir oë wat sal sien wat U sien, ore wat sal hoor wat U hoor en harte wat sal voel soos U voel. Here hoor ons as ons so roep.
Ons bid vir oop deure waar mense hulle werk verloor het en vra dat die Here spoedig uitkoms sal gee. Ons bid ook dat mense hierdie tyd van wag op die Here sal beleef as ‘n tyd van ver-dieping en geloofsversterking sal ervaar.

OMGEE

Stefan Schoeman 0832872846 / Johan van Greunen – 0828703477 / Nico van Rensburg -0836359907/Marius Smit - 0724263060

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood.  Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 0833038050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER:


DIENSSENTRUM: - Mariet Raath - 0823641111

KOORDINEERDER SENIOR HUISBESOEKGROEP:

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.

LIEF EN LEED:                                                      

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir : almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

Siekes in Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Sarie Barkhuizen. Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479 / 0827629262).

Bid vir tannie Dorie van Heerden (044-8707972); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); Hans van Jaarsveld(0762345121);  Thomas O`Neil  (0827090970) en Willie Coetzee (0723085832); Gideon de Swardt (0836284023); Hein Koen (044-8707989);Donald Wallace (044–8700263 / 0824851532); Tannie Annetjie Boshoff(0822689995); Jeandré Boll (0826703773) se gesondheid.
 
Christo Claassen (0827387581) is by die huis. Baie swak. Chemo gestaak. Bid vir hom en sy gesin Chantelle 0832636360.
Sus Botha (0848994797) het Internis gesien. Bid vir haar en André.
Bid asb vir Monté Erasmus (0835182544) se moeder is oorlede.
           
Baie dankie! aan elkeen vir jul ondersteuning, telefoon oproepe, SMS’e, etes, besoeke en omgee tydens Koeloe se dood. Ons waardeer dit. Anna-Marie, Tian, Ilouise, Lené en Ouma Corrie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer 

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende MEI verjaar.

Myrna Botha - 11/05 - 044-8707071

 Elsabé Schoeman - 22/05 - 0832351921

Drienie Nel - 28/05 - 044-8707535

KUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom geniet vanoggend saam ’n lekker koppie koffie/tee na die diens. Nuwe Intrekkers word spesiaal uitgenooi om deel te wees en so ander lidmate te leer ken. Vir navrae skakel Nico by 0836359907.

SELGROEP VIR WERKENDE JONGMENSE:

Almal wat belangstel om deel van die selgroep te wees skakel asb Ferdi by 0826703773.

PROTEAKLUB BYEENKOMS: 25 MEI 2016

Ons gaan heerlik saamsmul aan 'n buffet middagete by Cattle Baron in die Eden Meander! Ons ontmoet by Cattle Baron om 12:00 op Woensdag 25 Mei. Reël onderling vir saamry geleenthede. Die koste beloop R60 per person. Bespreek asb voor of op 22 Mei by Lenie-044-8708660

OIKONOMOS

Rikus Lamprecht -0726994291 / Ben Vermeulen - 0828703625

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George;

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)

Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

  1. Minder kontant op die perseel.

  2. Konstantheid.

Sondag 08 Mei se spesiale deurkollekte was vir Jeugwerk (Sinode) en die bedrag van R482.10 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 22 Mei se Spesiale Deurkollekte is vir BADISA, George

STRATKOM

Ferdinand Heymann 0836555683 / Willie Gouws 0833045726

GEMEENTE PROJEKTE VIR 2016:

Fietswedren – Ben (Datum sal aangekondig word)

15 Mei: Gemeente verjaarsdag & Pinksterfees – Lering –

24 Junie – 1 Julie: Gemeente Uitreik - Plaaslik – Janna en Buiteland - Cornie

24 Julie: 64 Dae Fokus Afskop Fees – Lering –

30 Julie: Vleismark – Basaar – Reinier & Ben

14 Augustus: Nuwe Intrekkers Tee – Gasvryheid - Nico

25 September: Nagmaal & GemeenteFees – Gasvryheid - Nico

28 Oktober: Skuurdans - Reinier

29 Oktober: The Farm Run & Fun Walk -

27 November: Kerssangdiens – Aanbidding – Andries & Reinier

VERKIES TOT GEMEENTERAAD:

Mike van Niekerk is tot die Gemeenteraad (Fokus Area:

Lering) verkies en word sy verkiesing hiermee aan die gemeente voorgelê.

GEMEENTERAAD: 

Ons Gemeenteraad het twee geleenthede vir lidmate om deel te word van die leierskapspan: 1 persoon by Kommunikasie en 1 by Lering. As jou sou belangstel skakel asb Cornie (0833038050), Francois (0826764275) of enige Gemeenteraadslid.

LERING
 

DIENS

Pieter Groenewald - 0823785376 / Janna van der Colff - 0847158682

KOMMUNIKASIE

Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto`s van wat by die huis,skool,werk,selgroepe,funksies, uitstappies ens gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die epos adres te gebruik.
Foto`s/Selfies ens sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

Web Bladsy is www.blancogemeente.co.za

UIT DIE KANTOOR

KERKKANTOOR:

Ure: Maandae : 08:00 -14:00; Dinsdag - Vrydag : 08:00 – 15:00

Tel 044-8707595/Faks 044- 8707968

WEBBLAD: http://www.blancogemeente.co.za

  •  e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• CORNIE PRETORIUS

Tel. 044 8707312 / 083 303 8050 e-pos   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

• FRANCOIS MULDER

Tel. 044 8707786 / 082 676 4275  e-pos  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 
Our mailing address is:
Blacogmeente
5 Meente
GeorgeWestern Provice 6530
South Africa

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens