Potskerf 27 Julie 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor ons God wat ons SkepperVader is, ons gered het deur Jesus Christus en wat deur die Heilige Gees van Christus in en deur ons werk.

Vanoggend:
Prediker:
Francois Mulder
Tema:
64 Dae Fokus Afskop fees.

Kom geniet koffie en tee asook ‘n heerlike poeding-proe na die erediens.

Kindergroepe: Direk na skoolsaal saam met Elmien en die Hosannas. Ouers welkom!

Deurkollekte:  Noodkas

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens.

18:00: Tienergroepe   

MAANDAG 28 JULIE

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

WOENSDAG 30 JULIE

09:00 – 10:00: Senior Bybelstudie

10:30 vir 11:00: Proteaklub uitstappie

13:00: Potskerf sluit

VOLGENDE SONDAG 27 Julie

Prediker: Francois    Mulder

Tema: Moenie jou lewe mors nie.

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

In Efesiërs 3:20 skryf Paulus oor God wat magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. As leierskap van die 64 Dae Fokus eer ons die Here wat die waarheid van hierdie stelling vir ons wys. Die meer as 400 volwasse lidmate wat ingeskryf het vir 'n kleingroep en die entoesiasme van so baie van julle, het ons stomgeslaan. Aan God al die eer. Ons glo dat dit vir ons almal 'n lewensveranderende tyd in kleingroepe maar ook in ons grootgroep- en solo-tyd gaan wees.

Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.  

 

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe.

Die nuutste INDELINGSLYSTE en elke Kleingroep se lede is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers ontvang vandag al die materiaal vir hul groepe na die Afskop Fees in die kerksaal.  Indien jy nie vandag kan bywoon nie, kan jy kontak maak met Stefan Schoeman 0832872846

 

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

praying_hands.jpgGEBED:

Voorbidding.

Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die

reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

stick_figures.jpg

’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.

Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Roy van Rooyen 17 Pieter Theron straat word op 21 Julie in George Hospitaal opgeneem vir ‘n operasie op die 22ste. Bid asb vir hom.
 • Bid vir Donald Wallace se gesondheid (0824851532).
 • Magda Botha is in die Geneva Kliniek (w 044-8031309)
 • Callie Schmahl het ‘n hartomleiding gehad en sterk aan by die huis (0837649683).
 • Piet Swart (0827667047) sterk by die huis aan. 
 • Emma Strydom se skoonsuster Nellie Snygaans is oorlede. Dink aan die familie. (044-8707008)
 • Dink aan tannie Lettie Claassen, Witfonteinweg 27 (044-8707924)
 • Oom Tinus Geyer is Donderdag oorlede. Ons weet daar's fees in die hemel! Ons bid vir tannie Marie en die familie. (044-8707409) (0828251588)

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

KINDERGROEPE:

03/8/08: Direk na skoolsaal – “Intro van Amazing Race”.


VOLGENDE PROTEAKLUBUIT- STAPPIE – 30 JULIE !

Hier kom dit!  Die bestuur het uiteindelik op u vertoë ag geslaan en ons eie potjiekosfundi, André,  gevra om vir ons ‘n heerlike potjiekosete voor te berei. 

Dit tesame met die gebruiklike lipaflek- nagereg en lekker saamkuier met goeie vriende, gaan van hierdie byeenkoms weer iets besonders maak.

Waar?  By ons kerksaal, om 10h30 vir 11h00, 30 Julie.  U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor  Maandag, 28 Julie by Fréda Oosthuizen (tel. 044 – 870 7362) of  André Botha (tel.044- 870 7917) 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 
16 DESEMBER 2008: GELOFTEDAG OF VERSOENINGSDAG

In die Seniorblad wat hierby aangeheg word, is ‘n artikel oor Geloftedag 2008.


Die artikel is vir die hele gemeente bedoel en ons vra almal se voorstelle oor hoe u dink, Geloftedag gevier behoort te word.


Vanuit die Kerkkantoor

Simboliek van doek voor die kateder:

64 dae as tema

Groepe mense – selgroepe

Sirkels – dui op die eenheid van die groep en die Woord wat sentraal is.

Die sirkels is verbind aan die groot sirkel aan die kruis wat dui op die onderlinge verbondenheid aan Jesus Christus deur die kruis

Groen – die berg

Wit duif – die Heilige Gees wat elkeen toerus om die wil van God te doen


SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


dr_rebekka.jpgGEOPENDE DEURE

Dr Rebekka, een van die dames wat in Indonesië vir 25 maande in die gevangenis was, waarvoor baie van u so getrou gebid het, kom besoek ons in Suid Afrika en sommer hier in die Suid Kaap van 6-7 Augustus 2008. Moeder- gemeente 19h00 7/8/2008.

Geopende Deure Gebedsversoeke

Bron: Compass Direct

 Die 37-jarige Azib Simon is sedert Desember 2007 in die tronk aangehou en gemartel vir haar geloof in Jesus. Verlede week het sy aan malaria in Eritrea se Wi’a Militêre Opleidingsentrum beswyk.  Sy was reeds baie swak as gevolg van volgehoue martelsessies, voordat sy malaria gekry het.Christene in hierdie tronke kry selde mediese aandag en volgens ons bron, het die owerhede geweier om Simon se malaria se behandel. Sy het die Kale-Hiwet Kerk in Assab bygewoon, een van die onafhanklike evangeliese kerke wat deur die land se Marxistiese geneigde regering geteiken is. Op die 8ste Junie is 8 Christen broers wat by die Adi-Quala tronk aangehou is, na die mediese noodfasiliteite geneem as gevolg van marteling. Simon se dood bring die dodetal van Christene wat in Eritrese tronke aangehou op 5 te staan. Hulle is almal dood as gevolg van die feit dat hulle nie hulle geloof wou versaak nie.

Gebedsversoeke:

 • Bid vir Azib se naasbestaandes en haar mede-gelowiges
 • Bid dat die Heilige Gees hulle Trooster sal wees
 • Bid vir die 8 broers wat na die nood mediese eenheid geneem is

 

Arbeidsbediening in die Tuinroete:  Beoog om teen einde September/begin Oktober ‘n geestelike musikale blyspel aan te bied.  Hulle benodig byspelers  ook klein kindertjies.

Môreson ACVV Kinder- en Jeugsorgsentrum : Vakature vir Kinderversorger (huismoeder).

Wildsvleisfees – 1 Augustus 2008 Moedergemeente

NGK Moedergemeente hou op 9 Augustus om 10:00 ‘n Dames- en Dogterstee ten bate van hulle Jeugprojek.

Besprekings en kaartjies: 044-874 2036 of Noëline 082 594 6443.


Hoërskool Outeniqua is opsoek na alle matriekleerlinge van 1990. Ons wil graag kontak behou met almal en daar word versoek dat die matrieks van 1990 die webtuiste www.kwagga1990.co.za besoek en hulle besonderhede opdateer of kontak Alicia by 0823382573 of Annette by 0828990944. Ons is huidiglik besig om die reunie vir 2010 te beplan en sien uit om van julle te hoor.

Alicia Adams


George Mannekoor

“Inheems’

14 Augustus 2008

NGK Tuinedal

19:30

Kaartjies: R40-00

Kaartjies beskikbaar by: Johan Le Roux 0825786625 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192


NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 

 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens