Raak betrokke

Hoe ontmoet ek ander gelowiges

Kleingroepe skep geleenthede binne die gemeente waarbinne lidmate teenoor mekaar God se liefde kan uitleef en saam groei as gestuurde families wat meer en meer word soos Jesus.Die kleingroepe in ons gemeente is enige tipe kleingroepie mense (4-12) wat meer gereeld bymekaar kom om mekaar te versorg, saam te groei en uit te reik in die gemeenskap waarin God ons roep. Verskillende soorte kleingroepe is bv. selgroepe, Bybelstudiegroepe en belangegroepe

Tipes Kleingroepe wat bestaan in die Blancogemeente:

  • Selgroepe
  • Bybelstudiegroepe
  • Groepe vir mans
  • Groepe vir vrouens
  • Gemengde groepe
  • Ander belangegroepe

Familiebediening

Kinderbediening

Elke Sondagoggend in die kwartaal kom die kinders saam met die res van die families in die kerkgebou vir die erediens bymekaar. Saam met die groter familie deel hulle in die viering deur lofprysing en aanbidding. Na ongeveer 10-15 min verdeel die kinders in hulle kindergroepe en kom in verskillende lokale bymekaar, terwyl die res van die familie die res van die erediens vier.

Kindergroepe

Die Kindergroepe fokus op blootstelling aan die Woord. Tydens die Kindergroep byeenkomste leer ons om Bybelreisigers te wees en leer ken hulle die Woord op ‘n prettige manier.

Tienerbediening

Elke Sondagoggend na die preek (ongeveer 09:50) - behalwe vakansies en langnaweke - kom ons gemeente se Tieners bymekaar in hulle Tienergroepe. Ons sien ons Tienerbediening as deel van die groter familie en fokus vir ‘n kort rukkie in ‘n week net saam met hulle om God se liefde te verstaan en vier.

Hoe laat? 09:00 - 09:50 erediens; 09:50 - 11:00 groepe

Huwelike

Huwelike is hedendaags onder die spervuur, misverstande, onvergewings gesindheid en konflik kom in enige huwelik voor. Ons leraars se rol is om te luister, te verstaan en te bemoedig waar hulle kan om sodoende, met God se genade, huwelikspare te ondersteun en gebroke verhoudings weer te help herstel. Doen die moeite om voor julle troudag te belê in ‘n tyd van voorbereiding. Kontak enige van die leraars vir hulp of om ‘n huweliksvoorbereidingsprogram te volg voor julle troudag.

Seniorbediening

Die Seniorbediening in die gemeente fokus op seniorlidmate 65 jaar en ouer. ‘n Besoekprogram word gevolg om hierdie lidmate te ondersteun tydens hierdie fase van hulle lewens.

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens